HelseOmsorg 21

HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering.

Se sammensetningen av HelseOmsorg21-rådet 2020-2024.

Her finner du informasjon om kommende og avholdte møter.

Statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge.

Gruppebilde av medlemmene i rådet

Større vekt på næringslivet i nytt HelseOmsorg21-råd

Les mer om forventningene til det nye rådet
periode 2020-2024

Nytt HelseOmsorg21-råd

Les mer om det nye rådet her

Kalender

03 feb 2020

Møte 1/2020

Møte 1/2020 holdes 3. februar, kl. 09:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler.

03 apr 2020

Møte 2/2020

Møte 2/2020 vil holdes 3. april, kl. 08:30 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.  

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

03 jun 2020

Møte 3/2020

Møte 3/2020 holdes 3. juni, kl. 08:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler. 

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

14 sep 2020

Møte 4/2020

Møte 4/2020 holdes 14. september, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

12 nov 2020

Møte 5/2020

Møte 5/2020 avholdes 12. november 2020, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

20 jan 2021

Møte 1/2021

Møte 1/2021 avholdes 20. januar 2021, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

25 mar 2021

Møte 2/2021

Møte 2/2021 avholdes 25. mars 2021, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

03 jun 2021

Møte 3/2021

Møte 3/2021 avholdes 3. juni 2021, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

Kalender

Kontakt oss

Henrietta Blankson

Stine Bråthen