HelseOmsorg 21

HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet skal være en nasjonal dialogarena mellom den offentlige sentrale helseforvaltningen, offentlige helse- og omsorgstjenester, universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren, privat sektor og brukerorganisasjonene. Rådet er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Delta på arrangementet "Fra behandling til forebygging - smertefulle prioriteringer og krangel om regningen"

Les mer HelseOmsorg21-rådets seminar på Arendalsuka

HelseOmsorg21-konferansen 2022 om fremtidens helsetjeneste 31. oktober

Hold av datoen! Mer informasjon her

Handlingsplan og aktiviteter

Denne siden gir en oversikt over Rådets handlingsplan og aktiviteter.

Rådsmøter


Her finner du informasjon om kommende og avholdte møter.

HelseOmsorg21-monitor

Statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge.

Strategien for persontilpasset medisin bør gi tydelige prioriteringer og satsingsområder

Les rådets innspill til strategien her

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) bidrar til styrke kunnskap og effekt av folkehelsetiltak.

Rådets innspill til folkehelsemeldingen finner du her

Kalender

03. feb 2020

Møte 1/2020

Møte 1/2020 holdes 3. februar, kl. 09:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler.

03. apr 2020

Møte 2/2020

Møte 2/2020 vil holdes 3. april, kl. 08:30 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.  

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

03. jun 2020

Møte 3/2020

Møte 3/2020 holdes 3. juni, kl. 08:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler. 

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

14. sep 2020

Møte 4/2020

Møte 4/2020 holdes 14. september, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

12. nov 2020

Møte 5/2020

Møte 5/2020 avholdes 12. november 2020, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

20. jan 2021

Møte 1/2021

Møte 1/2021 avholdes 20. januar 2021, kl. 09:00 - 12:00, Zoom.

24. feb 2021

Møte 2/2021

Kl. 09.00-12.00, Zoom

25. mar 2021

Møte 3/2021

Kl. 0900-1200, Zoom

03. jun 2021

Møte 4/2021

Kl 10.00-15.00, Zoom

01. sep 2021

Møte 5/2021

Kl. 10.00-15.00, Zoom

14. okt 2021

Møte 6/2021

Kl. 09.00-12:00, Zoom

18. nov 2021

Møte 7/2021

Kl. 10.00-15.00, Forskningsrådet, Lysaker

02. feb 2022

Møte 1/2022

Kl 1000 - 1500
Digitalt

30. mar 2022

Møte 2/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

03. jun 2022

Møte 3/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

28. sep 2022

Møte 4/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

28. nov 2022

Møte 5/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

Kalender

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. august 2022, 06.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.