HelseOmsorg 21

HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering.

Denne siden gir en oversikt over prosjekter, aktiviteter og utvalg utover de regelmessige rådsmøtene.

Her finner du informasjon om kommende og avholdte møter.

Statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge.

Siste saker

Kalender

03 feb 2020

Møte 1/2020

Møte 1/2020 holdes 3. februar, kl. 09:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler.

03 apr 2020

Møte 2/2020

Møte 2/2020 vil holdes 3. april, kl. 08:30 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.  

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

03 jun 2020

Møte 3/2020

Møte 3/2020 holdes 3. juni, kl. 08:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler. 

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

14 sep 2020

Møte 4/2020

Møte 4/2020 holdes 14. september, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

12 nov 2020

Møte 5/2020

Møte 5/2020 avholdes 12. november 2020, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

20 jan 2021

Møte 1/2021

Møte 1/2021 avholdes 20. januar 2021, kl. 09:00 - 12:00, Zoom.

24 feb 2021

Møte 2/2021

Møte 2/2021 avholdes 24. februar 2021, kl. 09:00 - 12:00, Zoom.

06 mai 2021

Møte 3/2021

Møte 3/2021 avholdes 6. mai 2021, kl. 09:00 - 12:00, Zoom.

01 sep 2021

Møte 4/2021

Møte 4/2021 avholdes 1. september 2021, kl. 10:00 - 15:00, i Forskningsrådets lokaler.

14 okt 2021

Møte 5/2021

Møte 5/2021 avholdes 14. oktober 2021, kl. 09:00 - 12:00, Zoom.

18 nov 2021

Møte 6/2021

Møte 6/2021 avholdes 18. november 2021, kl. 10:00 - 15:00, i Forskningsrådets lokaler.

Kalender