HelseOmsorg 21

HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering.

Handlingsplan og aktiviteter

Denne siden gir en oversikt over Rådets handlingsplan og aktiviteter.

Rådsmøter


Her finner du informasjon om kommende og avholdte møter.

HelseOmsorg21-monitor

Statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge.

HelseOmsorg21-rådet har fått ny leder: Per Morten Sandset starter 1. januar 2022

Les pressemeldingen fra Helse-og Omsorgsdepartementet her

Styrer og ledelse ved helseforetakene må sette forskning og kliniske studier på dagsorden!

Les Rådets kronikk i Dagens Medisin

Helsedata: Opprett et innbyggerråd som kan ta opp problemstillinger som er viktige for innbyggerne.

Les Rådets debattinnlegg i Dagsavisen

Kalender

03. feb 2020

Møte 1/2020

Møte 1/2020 holdes 3. februar, kl. 09:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler.

03. apr 2020

Møte 2/2020

Møte 2/2020 vil holdes 3. april, kl. 08:30 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.  

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

03. jun 2020

Møte 3/2020

Møte 3/2020 holdes 3. juni, kl. 08:30 - 16:30, i Forskningsrådets lokaler. 

Er pga. omtendighetene omgjort til videokonferanse. 

14. sep 2020

Møte 4/2020

Møte 4/2020 holdes 14. september, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

12. nov 2020

Møte 5/2020

Møte 5/2020 avholdes 12. november 2020, kl. 10:00 - 16:00, i Forskningsrådets lokaler.

20. jan 2021

Møte 1/2021

Møte 1/2021 avholdes 20. januar 2021, kl. 09:00 - 12:00, Zoom.

24. feb 2021

Møte 2/2021

Kl. 09.00-12.00, Zoom

25. mar 2021

Møte 3/2021

Kl. 0900-1200, Zoom

03. jun 2021

Møte 4/2021

Kl 10.00-15.00, Zoom

01. sep 2021

Møte 5/2021

Kl. 10.00-15.00, Zoom

14. okt 2021

Møte 6/2021

Kl. 09.00-12:00, Zoom

18. nov 2021

Møte 7/2021

Kl. 10.00-15.00, Forskningsrådet, Lysaker

02. feb 2022

Møte 1/2022

Kl 1000 - 1500
Digitalt eller fysisk hos Forskningsrådet, Lysaker

30. mar 2022

Møte 2/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

03. jun 2022

Møte 3/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

28. sep 2022

Møte 4/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

28. nov 2022

Møte 5/2022

Kl 1000 - 1500
Forskningsrådet, Lysaker

Kalender

Kontakt oss

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. januar 2022, 18.20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.