HelseOmsorg 21

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg.

Nytt HelseOmsorg21-råd

Les mer på regjeringen.no

Her finner du mer informasjon om 
HelseOmsorg21-rådet og HelseOmsorg21-strategien

Her finner du innkallinger, referater og sakspapirer for HelseOmsorg21-rådsmøter.

Her finner du en oversikt over prosjekter, aktiviteter og utvalg initiert av HelseOmsorg21-rådet.

gruppebilde ho21rådet

Avsluttende møte i HelseOmsorg21-rådet 23.5.2019

Les mer om siste rådsmøte her

Kalender

03 feb 2020

Møte 1/2020

Rådets første møte vil holdes 3. februar kl. 9.30 – 16.30 i Forskningsrådets lokaler

Kalender

Kontakt oss

Henrietta Blankson

Eirin Hovdenak