Sekretariatet HelseOmsorg21-rådet

Fra venstre: Ina Kathrine Dahlsveen, Ole Johan Borge, Henrietta Blankson, Frode Hovland Søreide og Hege Strand Mikkelsen. Foto: Thomas Keilman.

Kontakt oss

Henrietta Blankson

    Helse og offentlig sektor

Adresse

HelseOmsorg21-sekretariatet - Norges forskningsråd
helseomsorg21@forskningsradet.no

Postboks 564, 1327 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. september 2023, 03:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.