HelseOmsorg21-rådet

Strategien HelseOmsorg21 skal løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. I 2015 ble HelseOmsorg21-rådet oppnevnt for å følge opp tiltak i strategien, og bidra til å sikre dialog og møteplasser for de ulike aktørene. Siden den gang har vi hatt tre råd som er oppnevnt for fire år ad gangen. Nytt råd er sammensatt fra april 2024. Per Morten Sandset fortsetter som leder for rådet .

HelseOmsorg21-rådet juni 2024. Bjørn Egil Vikse og Tom Christian Martinsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Sahand Ammari.

Sammensetning av HelseOmsorg21-rådet for perioden 2024 – 2028

 • Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin
 • Tarje Bjørgum, Abelia
 • Esperanza Diaz, Universitetet i Bergen
 • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen
 • Øivind Enger, Sarsia Seed
 • Bjørn Egil Vikse, Helse Vest
 • Tom Christian Martinsen, St. Olavs hospital
 • Leif Rune Skymoen, Legemiddelindustriforeningen
 • Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster
 • Toril Hernes, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Pia Cecilie Bing-Jonsson, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Mari Trommald, Kommunesektorens organisasjon
 • Magne Nicolaisen, Tromsø kommune
 • Guri Rørtveit, Folkehelseinstituttet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.