HelseOmsorg21-rådet 2020-2024

Strategien HelseOmsorg21 skal løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. I 2015 ble HelseOmsorg21-rådet oppnevnt for å følge opp tiltak i strategien, og bidra til å sikre dialog og møteplasser for de ulike aktørene. Nytt råd ble opprettet i november 2019. Per Morten Sandset er leder for rådet fra januar 2022.

HO21-rådet alle sammen april 2022.jpg

HelseOmsorg21-rådet april 2022. Gro Jamtvedt, Erlend Smeland og Kristin Weidemann Weiland var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Sahand Ammari.

Rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21. Det nye rådet er mindre enn det foregående og består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.

Sammensetning av Rådet for HelseOmsorg21 for perioden 2.1.2020 – 2.1.2024

 • Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo - leder (fra 1.1.2022)
 • Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo
 • Wenche Dehli, Trondheim kommune
 • Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø
 • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Esperanza Diaz, Universitetet i Bergen (UiB) og Folkehelseinstituttet, Bergen
 • Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen (fra 24.8.2020)
 • Knut-Inge Klepp, Folkehelseinstituttet, Oslo (fra 15.4.2021)
 • Siri Forsmo, NTNU, Trondheim (fra 15.4.2021)
 • Tom Christian Martinsen, St. Olavs hospital (fra 24.10.2023)
 • Øivind Enger, Sarsia Seed, Bergen (fra 18.11.2021)
 • Veronika Barrabés, Novartis, Oslo (fra 1.1.2022)
 • Bjørn Egil Vikse, Helse Vest (fra 3.10.2023)

 

 • Sveinung Tornås, Sunnaas sykehus (fra 16.1.2023 til 30.09.2023)
 • Baard Christian Schem, Helse Vest (til 31.08.2023)
 • Erlend Smeland, Oslo Universitetssykehus, Oslo (til 24.10.2022)
 • Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien, Oslo (til 31.12.2021)
 • Kathrine Myhre, Patentstyret, Oslo (til 15.10.2021)
 • Sveinung Hole (leder), Trond Mohn Stiftelsen, Bergen (til 31.7.2021)
 • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo (til 19.2.2021)
 • Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim (til 30.9.2020)
 • Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo (til 30.4.2020)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. mai 2024, kl. 19:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.