Statistikk om forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg

Utviklingen av HO21-monitor er en del av oppfølgingen av HO21-strategien.
Monitoren inkluderer UoH-sektoren, instituttsektoren, helseforetak, næringsliv og kommunesektoren (inkl. det fylkeskommunale nivået). 

I monitoren vil du finne interaktive figurer som viser statistikk om blant annet økonomiske og personalmessige ressurser, hvilke sykdommer det forskes på, forskningsresultater, og hvilke sykdommer som er utbredt i befolkningen. 

 

Formålet med HO21-monitoren er å:

  • Gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.
  • Knytte indikatorer for forskning og innovasjon til helsindikatorer for å se samfunnets sykdomsbyrde, kunnskapsbehov og helseutvikling i sammenheng med satsingen på forskning og innovasjon. 
  • Gi styringsinformasjon til departementer, direktorater, Forskningsrådet og nasjonale og regionale samarbeidsorganer.
  • Gi grunnlag for regelmessige institusjonsevalueringer som grunnlag for kvalitetsheving og strukturendringer i sektorene.

Første versjon av HO21-monitor ble lansert november 2016.
Den oppdateres fortløpende etter hvert som nye statistikk-kilder blir tilgjengelig og eksisterende statistikk blir oppdatert. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 16:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.