Statistikk om forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg

Utviklingen av HO21-monitor er en del av oppfølgingen av HO21-strategien.
Monitoren inkluderer UoH-sektoren, instituttsektoren, helseforetak, næringsliv og kommunesektoren (inkl. det fylkeskommunale nivået). 

I monitoren vil du finne interaktive figurer som viser statistikk om blant annet økonomiske og personalmessige ressurser, hvilke sykdommer det forskes på, forskningsresultater, og hvilke sykdommer som er utbredt i befolkningen. 

 

Formålet med HO21-monitoren er å:

  • Gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.
  • Knytte indikatorer for forskning og innovasjon til helsindikatorer for å se samfunnets sykdomsbyrde, kunnskapsbehov og helseutvikling i sammenheng med satsingen på forskning og innovasjon. 
  • Gi styringsinformasjon til departementer, direktorater, Forskningsrådet og nasjonale og regionale samarbeidsorganer.
  • Gi grunnlag for regelmessige institusjonsevalueringer som grunnlag for kvalitetsheving og strukturendringer i sektorene.

Første versjon av HO21-monitor ble lansert november 2016.
Den oppdateres fortløpende etter hvert som nye statistikk-kilder blir tilgjengelig og eksisterende statistikk blir oppdatert. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.