Foto: Thomas Keilman. Baard Christian Schem og Esperanza Diaz var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21. Det nye rådet er mindre enn det foregående og består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.


Sammensetning av Rådet for HelseOmsorg21 for perioden 2.1.2020 – 2.1.2024

 • Sveinung Hole (leder), Trond Mohn Stiftelsen, Bergen
 • Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo
 • Baard Christian Schem, Helse Vest
 • Erlend Smeland, Oslo Universitetssykehus, Oslo
 • Wenche Dehli, Trondheim kommune
 • Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Kathrine Myhre, Patentstyret, Oslo
 • Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo
 • Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø
 • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Esperanza Diaz, Folkehelseinstituttet og UiB, Bergen
 • Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen (fra 24.8.2020)
 • Knut-Inge Klepp, Folkehelseinstituttet, Oslo (fra 15.4.2021)
 • Siri Forsmo, NTNU, Trondheim (fra 15.4.2021)

 

 • Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo (til 30.4.2020)
 • Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim (til 30.9.2020)
 • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo (til 19.2.2021)

Mandat HelseOmsorg21-rådet 2020-2024

Sammensetning av rådet og handlinger i perioden 2015-2019.