Foto: Thomas Keilman. Baard Christian Schem og Esperanza Diaz var ikke tilstede når bildet ble tatt.

Rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21. Det nye rådet er mindre enn det foregående og består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.

HelseOmsorg21-råd for perioden 2.1.2020 – 2.1.2024

Sammensetning av Rådet for HelseOmsorg21

 • Sveinung Hole (leder), Trond Mohn Stiftelsen, Bergen
 • Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo (- 30.4.2020)
 • Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim (- 30.9.2020)
 • Baard Christian Schem, Helse Vest
 • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo
 • Esperanza Diaz, Folkehelseinstituttet og UiB, Bergen
 • Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo
 • Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen (fra 24.8.2020)
 • Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo
 • Kathrine Myhre, Patentstyret, Oslo
 • Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo
 • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø
 • Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo
 • Wenche Dehli, Kristiansand kommune, Kristiansand

Mandat HelseOmsorg21-rådet 2020-2024

Sammensetning av rådet og handlinger i perioden 2015-2019.