Arrangementer

HelseOmsorg21-konferansen 2022: Fremtidens helsetjeneste

31. okt

Måten vi tenker på helse og hvordan vi yter helsetjenester er i rask endring. Hvilken retning vi skal ta er avhengig av hvilken verden og hva slags samfunn vi ønsker å skape. Kan vi skape et samfunn som fremmer helse, som også gir økt livskvalitet for den enkelte og som sikrer bærekraft i helsetjenesten? Gjennom en fremtidsvisjon setter man en retning og en endring. Nå formuleres denne visjonen. Slik flytter vi oppmerksomheten fra behandling til forebygging, der vi kan koble sammen aktører og aktivere mennesker for å jobbe sammen mot bærekraftige løsninger, inkluderende partnerskap og helhetstenkning rundt helse.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. oktober 2022, 00.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.