Innovasjon og gode anskaffelser forutsetter dialog, tillit og åpenhet

Nylig arrangerte HelseOmsorg21-rådet dialogmøte med deltagere og innledere fra kommuner, næringsliv, forvaltning og organisasjoner. Temaet var "Innovasjon – fra behov til anskaffelse i kommunene".  Dialog og tillitsfullt samarbeid er avgjørende for innovasjon og for at partene skal kunne utvikle løsninger sammen.

Om lag 50 personer, fra små og store kommuner, deltok på Rådets dialogmøte. Deltagerne representerte mange ulike fagområder innen helse- og omsorg og anskaffelser i kommuner og organisasjoner. Dette møtet er det andre i rekken av møter innen Rådets strategiske område om hjemmemarked, næringsutvikling og innovative offentlige anskaffelser. Det første omhandlet innovasjon og anskaffelser i spesialisthelsetjenesten. Denne gang var det kommunene som stod i fokus. Ett av målene for møtet var at HelseOmsorg21-rådet skulle få råd om hvordan innovasjon og anskaffelser kan gjøres bedre i kommunen for å bidra til mer verdiskaping, næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge.

- "Kjør på, men gjør det skikkelig. Følg anbefalingene, det er oppskrifter på å lykkes", sa Janne Dugstad, leder ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i sitt åpningsforedrag. Hun fortalte om hvorfor det er så stor utfordring for kommunene å anskaffe og innføre ny teknologi og hvordan kommunene kan innovere egen organisasjon slik at de kan ta i bruk ny teknologi.

Deretter ble tre ulike eksempler på samarbeid og partnerskap presentert fra Agder, Bydel St. Hanshaugen og Larvik. Til slutt inviterte Riche Vestby fra Nasjonalt Program for Leverandørutvikling kommunedirektør Per Christian Vareide fra Stavanger kommune, kommunalsjef helse- og omsorg, Sverre Rudjord fra Ringsaker kommune, anskaffelsessjef Heidi Rygg fra Bærum kommune og administrerende direktør Johan Anstensrud fra Sensio til en samtale om lederperspektiver på mulighetsrom og utfordringer og hva som skal til for å sette fart på utviklingen i kommunene.

Avslutningsvis var det satt av god tid til dialog mellom HelseOmsorg21-rådet, innledere og deltagerne. Det ble en aktiv diskusjon og det kom fram mange gode forslag. Nå vil Rådet jobbe videre med innspillene fra begge dialogmøtene, bruke disse i sitt videre arbeid og bringe budskapene og forslagene videre til premissgivere, beslutningstagere og offentligheten. 

Bildet: Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen og medlem av HelseOmsorg21-rådet og Ole Johan Borge, Direktør helseforskning og helseinnovasjon i Forskningsrådet ledet møtet og Riche Vestby fra LUP (i midten) ledet rundebordsdiskusjonen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.