Digitalt dialogmøte om anskaffelser og innovasjon

Nylig arrangerte HelseOmsorg21-rådet et digitalt dialogmøte med inviterte deltagere. Temaet var hvordan innkjøp og anskaffelser kan bidra til mer innovasjon og bærekraft i helsetjenesten, samtidig som det bidrar til verdiskaping, næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge.

Innledningene tok for seg utfordringer og muligheter på veien fra behov til innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten, der samarbeid med næringsliv, innkjøp og organisasjonsutvikling står sentralt.

Den påfølgende diskusjonen handlet om muligheter og utfordringer og det fremkom en rekke forslag til hva som skal til for å få en enklere vei frem til anskaffelse, implementering og bruk av løsninger.

Rådet jobber med innspillene og forslagene som kom i møtet og hvordan disse kan bringes videre til relevante premissgivere, beslutningstagere og offentligheten.

Innovasjon og anskaffelser – hvorfor så vanskelig og hva må til for å få det til?

Møtet ble ledet av Dagfinn Hallseth fra NEO Consulting, i tospann med rådsmedlem Ingrid Stenstadvold Ross.

Jon Bingen Sande, Morten H Abrahamsen og Per Ingvar Olsen fra Connected Care (C3) innledet med temaene: "Innovasjon og vellykket problemløsing gjennom offentlige anskaffelser: hvorfor er det så vanskelig og hva må til for å få det til?" og "Hvordan kan innovative innkjøpsprosesser bidra til innovasjoner i offentlige tjenester?" De delte også erfaringer fra pågående forskning av innovasjonspartnerskapsordringen.

Lars Johan Frøyland fra Sykehusinnkjøp fortsatte med innlegget "Hvorfor kommer innkjøp alltid for sent inn i innovasjonsprosesser?", hvor han kom med råd om hvordan man oppnår bedre anskaffelser og bruke innovative anskaffelser strategisk.

Deretter fikk møtedeltagerne presentert fire ulike og interessante prosjekter som ga kunnskap om brukerbehov, anskaffelser og innovasjon på ulike måter:
1) Oslo Universitetssykehus HF - Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjoner
2) Sykehuset Østfold: Nimble - digital hjemmeoppfølging uten dobbeltdokumentasjon
3) Stavanger Universitetssykehus: SmartCrowding - Beslutningsstøtte for klinisk ledelse
4) Universitetssykehuset Nord-Norge: Samvalg - Brukermedvirkning i praksis.

Rådet tar sikte på å arrangere flere dialogmøter med andre temaer til høsten.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.