Annet

Samhandling og digital hjemmeoppfølging - hvordan kan Norge bli verdens beste?

Passer for:

Alle som er opptatt av bærekraftige helse- og omsorgstjenester

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

26. november kl. 8:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

27. nov. 2023 kl. 14.00–15.00

Om arrangementet

For å klare å opprettholde gode tjenester fremover så må vi gjøre ting på nye måter og jobbe smartere. Vi må bruke de samlede ressursene i samfunnet bedre og tenke på tvers av sektorer.

  • Hvordan kan vi samhandle på tvers av sektorer?
  • Hvordan kan vi ta i bruk ressursene i bredden av helsepersonellgrupper, i lokalsamfunnet og hos de eldre selv?
  • Og hvordan kan vi utnytte nye digitale løsninger for å få til mer helhetlig og koordinert oppfølging av pasienter som bor hjemme?

Potensialet er der, men vi trenger å jobbe sammen og ha riktige verktøy for å høste verdiene.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. mai 2024, kl. 19:39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.