Annet

Invitasjon til åpent møte om Nasjonal strategi for persontilpasset medisin

Påmeldingsfrist:

27. september

Digitalt:

Arrangementet strømmes

28. sep 2022 kl 14.15 – 15.15
Meld deg på

Om arrangementet

Helse- og omsorgsdepartementet og HelseOmsorg21-rådet inviterer til åpent møte om Nasjonal strategi for persontilpasset medisin.

Helse- og omsorgsdepartementet skal i 2022 revidere Nasjonal strategi for persontilpasset medisin. HOD ønsker å orientere HelseOmsorg21-rådet og andre interessenter om arbeidet og inviterer til å komme med innspill og kommentarer til departementets arbeid.

Lenken til det digitale møtet sendes ut automatisk til alle påmeldte 28. september kl. 08.00. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mars 2023, 13.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.