Konferanse

HelseOmsorg21-konferansen 2022: Fremtidens helsetjeneste

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker

Når:

Mandag 31. oktober kl. 0930.

Passer for:

alle som er opptatt av fremtidens helsetjeneste

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

21. oktober

31. okt 2022
Meld deg på

Om arrangementet

Perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2021 tydeliggjør mange av utfordringene samfunnet står overfor de neste tiårene. Framskrivninger viser at gapet mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet i helsetjenesten vil fortsette å øke. Befolkningens helsebehov vil fremover bli større enn det helsetjenesten kan dekke. Behovet for å omstille og utvikle de offentlige tjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning er stort. HelseOmsorg21-rådet ønsker med denne konferansen å:

  • Bidra til å skape en prosess og sette retning for dialog om en bærekraftig helsetjeneste    
  • Øke forståelsen av hva en bærekraftig helsetjeneste er og elementer som er viktige for å nå det ønskende fremtidsbildet for den norske helsetjenesten   
  • Øke forståelsen av endringsbehovet og stimulere til økt omstillingstempo 

Noen programendringer kan forekomme.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 08.07 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.