Konferanse

HelseOmsorg21-konferansen 2022: Fremtidens helsetjeneste

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker

Når:

Mandag 31. oktober kl. 0930.

Passer for:

alle som er opptatt av fremtidens helsetjeneste

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

21. oktober

31. okt 2022
Meld deg på

Om arrangementet

Perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2021 tydeliggjør mange av utfordringene samfunnet står overfor de neste tiårene. Framskrivninger viser at gapet mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet i helsetjenesten vil fortsette å øke. Befolkningens helsebehov vil fremover bli større enn det helsetjenesten kan dekke. Behovet for å omstille og utvikle de offentlige tjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning er stort. HelseOmsorg21-rådet ønsker med denne konferansen å:

  • Bidra til å skape en prosess og sette retning for dialog om en bærekraftig helsetjeneste    
  • Øke forståelsen av hva en bærekraftig helsetjeneste er og elementer som er viktige for å nå det ønskende fremtidsbildet for den norske helsetjenesten   
  • Øke forståelsen av endringsbehovet og stimulere til økt omstillingstempo 

Noen programendringer kan forekomme.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. september 2023, 04:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.