background
Annet

Arendalsuka 2024

Hvor:

Arendal

Passer for:

Alle

14. aug. kl. 10.00–15. aug. kl. 15.30

Om arrangementet

HelseOmsorg21-rådet deltar på Arendalsuka som hovedarrangør eller medarrangør på følgende arrangement:

Onsdag 14/8, kl. 10 – 11.30, Thon hotel ArendalHelsenæringen fra A til Å – slik lykkes vi med å realisere veikartet 

Her vil et samlet innoasjonsøkosystem komme med innspill til oppfølging av regjeringens veikart for helsenæringen. Et innspillstorg der miljøene har foreslått konkrete bidrag, virkemidler og rammebetingelser som må på plass for å skape vekst i helsenæringen, danner grunnlag for arranegementet.

Onsdag 14/8, kl. 18 – 19.30, Thon hotel Arendal, Balansekunst - en helsetjeneste mellom bakker og berg 

Helsetjenesten står overfor krevende utfordringer. Vi blir eldre og flere lever med kroniske sykdommer. Nye teknologier og behandlinger utvikles. Innbyggernes forventninger til helsetjenesten og mulighetene innenfor persontilpasset medisin er store. Vi vil ikke klare å ha nok helsepersonell eller økonomiske ressurser til å fortsette å løse oppgavene slik vi gjør det i dag. Skal vi skape "Vår felles helsetjeneste" må vi prioritere. Her inviterer HO21-rådet til samtale om sammenhenger mellom prioriteringer og bærekraft.

Torsdag 15/8, kl. 14 – 15.30, Clarion hotel Tyholmen, Dine og mine helsedata er nøkkelen til en bedre fremtid, hvorfor satser vi ikke mer på å bruke dem? 

Helsedata kan bidra til en bedre og mer bærekraftig helsetjenste og til verdiskaping som kommer hele det norske samfunnet til gode. HVorfor satser vi ikke mer på å bruke helsedta? tar vi tilstrekkelig hensyn til hva innbyggere og pasienter selv ønsker? Kan vi velge selv hvordan våde helsedata brukes? Hva vil skje hvis færre av oss gir forskere tilgang på sine helsedata?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 06.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.