Webinar om helsekompetanse og sosial ulikhet

Helsekompetanse og sosial ulikhet i helse. Hva vet vi om det? Mye vil noen si, ikke så mye vil andre si. Ikke nok, mener vi i HelseOmsorg21-rådet. 

Rådet har som ett av sine mål å bidra til økt fokus og kunnskap om helsekompetanse og sosial ulikhet i helse i befolkningen, på tvers av fag og sektorer. Fredag 9.juni arrangerte rådet et webinar om temaet. Opptaket er nå tilgjengelig. Vi mener det er mye å lære av de ulike perspektivene som kom fram i diskusjonene med dyktige fagfolk fra ulike sektor. 

Her kan du se webinaret

Vi håper webinaret vil være til inspirasjon for mange. Dessverre hadde vi litt tekniske lydproblemer i starten. Vi beklager på det sterkeste.  I tillegg vil rådet i løpet av sensommeren komme med en oppfølgingssak. Det er bare å følge med. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 17.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.