Veikart for helsenæringen er lansert

Veikart for helsenæring ble lansert i dag av Jan Christian Vestre og Ingvild Kjerkol. - Dette er en milepæl og har vært en viktig del av rådets arbeid det siste året, sier leder i HelseOmsorg21-rådet, Per Morten Sandset. HelseOmsorg21-rådet legger til rette for bedre koordinering gjennom dialog, samarbeid og møteplasser på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Per Morten sier videre at rådet ser fram til å arbeide med veikartets innsatsområder og rammebetingelser for å bidra til en helhetlig oppfølging av veikartet.

Regjeringens formål med veikartet er "å vise den store bredden i regjeringens politikk for å fremme og styrke helsenæringen i Norge. Veikartet skal stake ut best mulig kurs fremover, og bidra til en «ny giv» for helsenæringen".

Veikartet har 12 satsingsområdet. Disse er:  

 • Test og pilotering
 • Kliniske studier
 • Klynger
 • Helseteknologi og persontilpasset medisin
 • Tilgang til og bruk av data
 • Produksjon av legemidler
 • Forskning, utdanning, innovasjon og kommersialisering
 • Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid
 • Immaterielle verdier og rettigheter
 • Kapital
 • Offentlige anskaffelser
 • Eksport

Se hele veikartet her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.