Rådets kommentarer til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

HelseOmsorg21-rådet ved rådsleder Per Morten Sandset deltok i høringen i Utdannings- og forskningskomiteen 5. januar.

Rådet er svært fornøyd med at helse er tatt inn som et prioritert tema, men er bekymret for at langtidsplanen ikke inneholder opptrappingsplaner som kan bidra til at målene i planen nås. Rådet trakk også frem andre punkter som krever ekstra oppmerksomhet, blant annet:

  • Behov for bedre koordinering mellom departement.
  • Rammevilkår for å bidra til det nødvendige kunnskapsløftet for kommunene
  • Folkehelse og behov for kunnskap om effektive forebyggingstiltak
  • Forutsetninger for utvikling av en konkurransedyktig helsenæring
  • Behov for fortsatt satsing på helsedata

Se innspillet som ble sendt inn i forkant av høringen her.

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.