Nasjonal strategi for persontilpasset medisin - innspillsmøte i regi av HOD og HO21-rådet

I et åpent møte presenterte HOD utkast til visjon og målområder. Departementet ønsker bred forankring og rådet og øvrige deltagerne ga innspill til det videre arbeidet.

HelseOmsorg21-rådet og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inviterte til åpent møte om Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 28. september. Omlag 30 deltok på møtet. Departementet presenterte utkast til visjon og målområder. Forslaget til målområdene er knyttet til likeverdig tilgang til persontilpasset medisin, kompetanse i tjenestene, og bruk, analyse, deling og lagring av helsedata. Forskning og innovasjon vil denne gangen bli en integrert del av strategien. Departementet legger vekt på at strategien skal forankres bredt og har lagt opp til flere åpne møter om temaet denne høsten: 

  • 5. september: Kreftforeningen med flere 
  • 27. september: HOD kontaktforum for brukere 
  • 28. september: Bioteknologirådet 
  • 28. september: møte i samarbeid med HelseOmsorg21-rådet 
  • 30. september: Fagråd for persontilpasset medisin
  • 17. oktober: Statusmøte med diverse kontaktpersoner 
  • 18. oktober: Helsenæring 
  • Oktober/november: Universitets- og høyskolesektor 

Her kan du lese mer om revisjonen av Nasjonal strategi for persontilpasset medisin

Her kan du lese HelseOmsorg21-rådet innspill til strategien

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.