Nasjonal helse- og samhandlingsplan gir en god retning, men mangler gode grep

HelseOmsorg21-rådet ved leder Per Morten Sandset deltok i høringen av Nasjonal helse- og samhandlingsplan i Stortingets helse- og omsorgskomite 16. april.

Rådet mener planen gir en god situasjonsbeskrivelse av utfordringene og mulighetene i helse- og omsorgstjenestene, men at det mangler noen grep og den kraften som trengs for å få dette til.

Rådets innspill er særlig knyttet til

  • Forskning og innovasjon
  • Betydningen av teknologi og digitalisering for fremtidens helsetjenesten
  • Finansieringsordninger. Disse må understøtte ønsket utvikling

Les innspillet som rådet sendte inn i forkant av høringen her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 05.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.