Kunnskapsgrunnlaget i kommunene må styrkes

Behovet for et kunnskapsløft for kommunene stod på agendaen da HelseOmsorg21-rådet nylig møtte politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til dialog.

Kunnskapsgrunnlaget i kommunene må styrkes. Samfunnsutviklingen, den demografiske utviklingen og oppgaveoverføringer til kommunesektoren krever en styrket innsats på forskning og innovasjon med utgangspunkt i kommunesektorens behov. Skal den kommunale helse- og omsorgstjenesten levere bærekraftige løsninger i fremtiden, trengs ny kunnskap og nye løsninger. For å få dette til, må det finnes strukturer som bidrar til målrettet arbeid med forskning, innovasjon og implementering av kunnskap.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF-helse) er en slik struktur. Den ble foreslått etablert av et interimutvalg nedsatt av HO21-rådet i 2019. Målet er at kommunene får mer kunnskap om hvilke tiltak som virker og hvordan de virker.

I møtet med departementene hadde hadde HO21-rådet to tydelige budskap:

  • Det er behov for et helhetlig og tverrsektorielt kunnskapssystem
  • Det er nødvendig å evaluere, trappe opp og gradvis finansiere en felles struktur

- Dette var et godt og konstruktivt møte, sier leder i HO21-rådet, Per Morten Sandset. Vi ser frem til å fortsette dialogen som politisk ledelse inviterte til. Vi tror det er nyttig at flere departementer samles rundt samme bord, for å ha dialog og møte aktører som HelseOmsorg21-rådet. På den måten får vi en felles en forståelse for hva som er utfordringene og hva som er mulige løsninger.

 

Fra venstre: Ole Gustav Narud (statssekretær KDD), Ellen Rønning-Arnesen (statssekretær HOD), Per Morten Sandset (leder HO21-råder), Oddmund Løkensgard Hoel (statssekretær KD), Kristin Weidemann Wieland (medlem HO21-rådet), Lilly-Ann Elvestad (medlem HO21-rådet), Wenche Dehli (medlem HO21-rådet). Foto: Ole Johan Borge

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 14.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.