Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan knyttet til forskning og innovasjon i kommunene

HelseOmsorg21-rådet deltok i et møte med Helse- og omsorgsdepartementet og statssekretær Ellen Rønning-Arnesen 27. september. Der fikk rådet en invitasjon til å komme med et særskilt innspill til arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan knyttet til forskning og innovasjon i kommunene.

Dame med lyst, kort hår og olivenfarget kjole ser mot kameraet
Statsråd Ingvild Kjerkhol

Rådet har gitt innspill til følgende spørsmål fra HOD

  • Hvordan kan kommunene i større grad ta et eierskap til forskning som er relevant og berører deres sektor?
  • Hvordan utnytte bedre den kunnskapen som allerede er der og sette den i system? Og hvordan styrke de initiativene som allerede er der?
  • Hva kan være en bærekraftig modell og hvordan kan den finansieres?
  • Hvordan kan innovasjonstakten i kommunene økes gjennom økt bruk av innovative anskaffelser og samarbeid med helsenæringen og forskningsinstitusjoner?
  • Hvordan bidra til økt spredning og implementering av innovasjoner på tvers av kommunene?

Rådet har også gitt innspill knyttet til forskning og innovasjon, samhandling og felles prioriteringer og teknologi og digitalisering.

Les rådets innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.