Innspill til Næringskomiteen om å styrke investeringene i helsenæringen

Venstre har fremmet et representantforslag om å styrke investeringene i norsk helsenæring. Rådet har gitt innspill til saken som skal behandles i Næringskomiteen på Stortinget.

HelseOmsorg21-rådet er opptatt av hva som skal til for å styrke økosystemet for helsenæringsutvikling i Norge, videreutvikle et profesjonalisert og bærekraftig hjemmemarked og styrke kulturen for næringsutvikling innenfor helse i alle sektorer. 

Rådet har gitt innspill til komiteens arbeid om helsedata, om samarbeid med offentlige og private aktører i helsesektoren, sektorer for økt forskning innen helsesektoren, virkemidler, eksport og næringsetablering.

Her finner du Dokument 8:108 S (2021-2022)- forslaget fra Venstre

Her finner du Rådets skriftlige innspill til saken

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 05.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.