Høringsvar om tilgjengeliggjøring av helsedata

HelseOmsorg21-rådet har i et høringssvar sendt forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata til Helse-og omsorgsdepartementet.

Rådet mener helsedata er en essensiell ressurs for fremtidens helsetjenester og for verdiskaping gjennom økt næringsutvikling. Resultatene fra økt sekundærbruk av helsedata kan bety svært mye for befolkningen; mulige gevinster er bedre behandlinger, bedre helse- og omsorgstjenester og muligheter til å forebygge sykdom i en mye større grad enn i dag. Ikke minst har pandemien vist oss betydning av å ha tilgang til helsedata i krise og beredskapssituasjoner.

Vi må bygge en lærende helsetjeneste som utnytter helsedata på en god måte; raskt, forsvarlig, effektivt og med gode kilder. For samfunnet er verdien av helsedata helt avhengig av høy kvalitet, god forvaltning og ikke minst tillit hos aktørene og befolkningen og det er avgjørende at en ansvarlig og langsiktig forvaltning av norske helsedata sikres. Dette bør styres gjennom et rammeverk som sikrer at datakildene øker og at verdiskapingen kommer det norske samfunnet og befolkningen til gode, både på kort sikt og for framtidige generasjoner, samtidig som det skapes bærekraftige verdier.

Les Rådets høringssvar her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.