Høring i Stortinget om Folkehelsemeldingen

HelseOmsorg21-rådet ved leder Per Morten Sandset deltok i høringen i Stortingets helse- og omsorgskomite tirsdag 25. april.

Rådet hadde to hovedpunkter:

  • Betydningen av forskning og kunnskap og behovet for en forskningsinfrastruktur for et kunnskapsløft i kommunene. 
  • Betydningen av registerdata og befolkningsundersøkelser for utvikling av kunnskap og fremtidig verdiskapning.

Rådet fremhevet også behovet for målrettede tiltak for å styrke det tverrdepartementale samarbeidet i folkehelsearbeidet og det helhetlige ansvaret for forskningen. 

Les innspillet rådet sendte inn i forkant av høringen her

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.