HelseOmsorg21-rådet har fått ny leder

Per Morten Sandset fra Universitetet i Oslo er oppnevnt som ny leder av HelseOmsorg21-rådet.

- Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på oppgaven. Jeg vil videreføre det gode arbeidet HelseOmsorg21-rådet har gjort under ledelse av min forgjenger Sveinung Hole. Det er et sterkt, bredt sammensatt og kompetent råd, sier Per Morten Sandset. Sandset er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo, og starter i vervet som leder 1. januar 2022.

Formålet med HelseOmsorg-21 rådet er å bidra til økt forskning av høy kvalitet og som er nyttig, innovativ og næringsutviklende innenfor helse og omsorg.  Rådet skal bidra til dialog og en samordnet oppfølging av HelseOmsorg21-strategien og andre relevante strategiske dokumenter og meldinger. Målet er å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling.

- HelseOmsorg21-rådet gjør en stor og viktig innsats ved å legge til rette for dialog og møteplasser på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Jeg er glad for at ny leder og noen nye medlemmer er på plass for å gjøre en viktig jobb, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Rådet ble etablert i 2015, og reoppnevnt i  2020. Rådet består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.

Les hele pressemeldingen fra Helse-og Omsorgsdepartementet her

Ny leder i HelseOmsorg21-rådet Per Morten Sandset.
Foto: Universitetet i Oslo

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.