HelseOmsorg21-konferansen en nøytral møteplass med de viktige temaene

HelseOmsorg21-konferansen 2022 – Fremtidens helsetjenester er historie. Opptaket er klart og tilgjengelig for de som gikk glipp av arrangementet.

En av rådets viktige oppgaver er å bringe ulike aktører sammen, etablere møteplasser og skape dialog. Med denne konferansen lyktes rådet godt med dette. Vi er overveldet over den gode responsen og antall deltagere på rådets første konferanse. Det var representanter fra en rekke organisasjoner og fra offentlig, kommunal og privat sektor.

Konferansens mål var blant annet 1) å bidra til å skape en prosess og sette retning for dialog om en bærekraftig helsetjeneste og 2) øke forståelsen av hva en bærekraftig helsetjeneste er og elementer som er viktige for å nå det ønskende fremtidsbildet for den norske helsetjenesten og 3) øke forståelsen av endringsbehovet og stimulere til økt omstillingstempo.

Helse- og omsorgstjenestene er under stort press. Vi vet at andel eldre stadig blir høyere og andel yrkesaktive blir lavere, brukere med sammensatte behov øker og om 30 år forventes det at det er dobbelt så mange som lever med demens. På konferansen ønsket rådet å rette oppmerksomheten mot behovet for å omstille og utvikle de offentlige tjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning og svare på:

  • Hva skal vi gjøre for at helse- og omsorgstjenestene ikke skal knele?
  • Hva slags samfunn ønsker vi å skape og hva må vi gjøre for å få det til?
  • Hva skal vi investere i for å nå en ønsket omstilling og bidra til bærekraftige helsetjenester?
  • Det er behov for å tenke radikalt annerledes for at vi skal klare å utvikle en bærekraftig helsetjeneste.

Rådet ser frem til å jobbe videre med temaene og innspillene som kom frem på konferansen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.