Helsenæring valgt som eksportsatsing

Næringsminister Vestre og helseminister Kjerkol lanserte fredag 2. juni helsenæring som ny eksportfremmesatsing.

Helsenæring valgt som neste nasjonale eksportfremmesatsing

Regjeringen har lansert eksportreformen "Hele Norge eksporterer". Hensikten med reformen er å styrke norsk verdiskaping, sysselsetting og bærekraft, gjennom økt eksport. 
Målet er å:

  • øke eksporten, utenom råvareeksport av olje og gass, med 50 % innen 2030.
  • skape en felles norsk eksportkultur med tettere samarbeid mellom næringsliv, virkemiddelapparat og myndigheter.
  • bygge et sterkere landslag.

Mer og grønnere maritim eksport og havvind er allerede vedtatt som eksportsatsinger. I tillegg ble Design- og ferdigvareindustrien annonsert av Veste 26. april i år.

Helsenæring blir dermed den fjerde nasjonale eksportfremmesatsingen under "Hele Norge eksporterer"

Les pressmeldingen fra Regjeringen her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 14.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.