Nasjonalt eksportråd anbefaler helsenæring som en av tre nye eksportsatsinger

-  Dette er veldig gode nyheter – og viktig for Norge, sier leder i HelseOmsorg21-rådet, Per Morten Sandset. Nå må det jobbes videre med å realisere næringen videre. Ikke minst må Jan Christian Vestres bebudede veikart for helsenæring sluttføres og helst trenger vi en Nasjonal strategi for livsvitenskap.

Regjeringen har lansert eksportreformen Hele Norge eksporterer. Målet er å øke eksporten utenom olje og gass med 50 % innen 2030, og høsten 2022 inviterte Nasjonalt eksportråd næringene til å gi innspill til satsingsområder.

HelseOmsorg21-rådet og sekretariatet koordinerte arbeidet med et felles innspill om helseindustri som eksportsatsing. 167 selskap, organisasjoner og foretak står bak innspillet.

Nasjonalt eksportråd forteller at anbefalingene er gjort på bakgrunn av innspillsprosessen og en analyse fra Menon Economics av norske eksportmuligheter. Forslagene er oversendt Nærings- og fiskeridepartementet, og det er nå opp til næringsministeren å beslutte og annonsere hva som blir de neste satsingene. De to andre næringene som anbefales av eksportrådet er design og ferdigvareindustrien og reiselivsnæringen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 14.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.