Helseanalyseplattformen på pause – krise eller nye muligheter?

HelseOmsorg21-rådet, med leder Per Morten Sandset mener at selv om Helseanalyseplattformen er satt på pause, betyr ikke det at arbeidet med å finne gode løsninger for bedre og sikker tilgang til helsedata, kan stoppe opp.

-"Vi må finne nye veier fremover og målet om et analyseøkosystem som støtter bedre og mer forskning, innovasjon og næringsutvikling, holdes fast. Vi må arbeide med løsninger både på kort og lang sikt. Vi må utnytte mulighetene i og utenfor helsesektoren gjennom samarbeid og nye måter å gjøre ting på. Norge har de nødvendige brikkene, men vi må nå sette dem sammen på nye måter", skriver HelseOmsorg21-rådets leder Per Morten Sandset i et innlegg i Dagens Medisin.

HelseOmsorg21-rådet støtter arbeidet Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF skal i gang med og mener løsningene må diskuteres bredt og at relevante aktører må delta i utformingen av nye alternative løsninger.

-"Gode alternative løsninger kommer ikke på bordet av seg selv. Det fordrer at alle som har noe å bidra med, melder seg på. HelseOmsorg21-rådet ser frem til å diskutere anbefalingene som blir gitt", skriver Sandset.

Les hele kronikken i Dagens Medisin her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.