Kronikk: Helse som prioritert område i LTP - følger det med finansiering?

Helse får prioritet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032. Det er et nødvendig steg i riktig retning, mener HelseOmsorg21-rådet. Rådet har skrevet en kronikk i Dagens Medisin og stiller spørsmål om prioriterte mål og tiltak er i takt med finansieringen.

Helse er inkludert som et prioritert tema i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032. Dette stiller HelseOmsorg21-rådet seg bak. Prioriteringen synliggjør hvor viktig helseforskning og helseinnovasjon er for fremtidens helsetjeneste og et bærekraftig samfunn.

Planen har en rekke satsingsområder som rådet støtter. Vi vil spesielt peke på fire sentrale områder der en styrket satsing er avgjørende; kommunehelsetjenesten, helsedata, folkehelsearbeidet og helsenæringen.

Likevel stiller rådet spørsmåll om prioriterte mål og tiltak er i takt med finansieringen? Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032 har et fremtidsblikk som er positivt for helseforskningen i Norge. Hvorvidt budsjettene og fremtidige finansieringsplaner er i takt med målene og planene, gjenstår å se. Det kan bli kostbart for landet vårt hvis vi ikke allerede nå setter av tilstrekkelig med midler til forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon innenfor helse. Omstilling tar tid og utfordringene banker på døra nå. Vi har ikke tid til å vente.

Vi håper at regjeringen er sitt ansvar bevisst – og samtidig legger en langsiktig og tilstrekkelig plan for finansiering som er i takt med de utfordringene vi står ovenfor.

Les kronikken i Dagens Medisin her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.