Godt møte i Kunnskapsdepartementet om helsedata

HelseOmsorg21-rådet representert ved leder Per Morten Sandset og rådsmedlemmene Ingrid Stenstadvold Ross og Tarje Bjørgum møtte statssekretær Ivar B. Prestbakmo til dialog om økt bruk og tilgang til helsedata 15. mai.

Helsedata som nasjonalt fortrinn er ett av ti satsingsområder og en av fem hovedprioriteringer i HelseOmsorg21-strategien fra 2014.

HelseOmsorg21-rådet (rådet) har helsedata høyt på agendaen og har i handlingsplanen for rådets arbeid satt følgende målbilde: Offentlige og private aktører utnytter helsedata til forskning og innovasjon. 

På møtet fremhevet rådet spesielt:

  • Helsedata har et stort potensiale, for forskning, for styring av helsetjenesten og for næringsutvikling med mer.
  • Konkurrasen fra andre land er stor og det er en rask utviking med hensyn til bruk av sanntidsdata og ustrukturerte data. Norge må komme på banen.
  • Tid for tilgang på data må ned og dette må følges nøye over tid
  • Vi må investere i det som vi vet virker og ha tett europeisk samarbeid.
  • Tverrdepartementalt arbeid og løsninger er helt nødvendig.

 - Dette var et klargjørende og godt møte, sier leder i rådet, Per Morten  Sandset. Rådet vil følge opp møtet med konkrete tiltak og ser frem til videre dialog med Kunnskapsdepartementet og med Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.