Bærekraftig helsetjeneste: omstilling og utvikling haster

HelseOmsorg21-rådet har oversendt et notat til Helse- og omsorgsdepartementet som beskriver rådets tanker om en bærekraftig norsk helsetjeneste.

Rådet ønsker å peke på områder som bør vektlegges i tiden som kommer for å sikre bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

HelseOmsorg21-rådet vedtok i 2020 å inkludere området bærekraftig helsetjeneste i Rådets handlingsplan for 2020-2021. Rådet mener at det er helt avgjørende at vi ikke bare har en intellektuell forståelse av utfordringene vi står overfor, men også en dyp erkjennelse av behovet for å omstille og utvikle de offentlige tjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning. Rådet ønsker å bidra til å skape en større felles forståelse av at dette haster og til at bærekraft blir en større del av det offentlige ordskiftet gjennom konkrete innspill til hvordan en bærekraftig helsetjeneste kan utvikles og operasjonaliseres.

Her kan du lese notatet om bærekraftig helsetjeneste

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.