Årsrapport 2020

Årsrapporten viser oversikt over HelseOmsorg21-rådets aktiviteter i 2020.

En hovedoppgave for Rådet i 2020 har vært å utarbeide en handlingsplan for 2020 – 2021, utvikle mål for Rådets arbeid og identifisere aktiviteter som Rådet ønsker å gjennomføre i den første toårsperioden.

Rådet har vedtatt å fokusere på følgende fem områder

  1. Kunnskapsløft for kommunene
  2. Kliniske studier som en integrert del av helsetjenesten
  3. Bærekraft i helsetjenesten
  4. Hjemmemarked, næringsutvikling og innovative offentlige anskaffelser
  5. Teknologi og digitalisering

I Årsrapporten finner du en oversikt over gjennomførte aktiviteter og Rådets mål for hvert av områdene i handlingsplanen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.