2015

Her finner du innkallinger, referater og sakspapirer fra møter i HelseOmsorg21-rådet i 2015

Møte 01.12.2015

Godkjent referat fra HO21-rådsmøte 01.12.2015
Innkalling, sakspapirer og presentasjoner møte 01.12.2015
Innkalling og forslag til saksliste HO21-rådsmøte 01.12.2015

Møte 19.10.2015

Godkjent referat fra HO21-rådsmøte 19.10.2015
Innkalling, sakspapirer og presentasjoner møte 19.10.2015
Innkalling og forslag til saksliste HO21-rådsmøte 19.10.2015

 

 

 

Forskningsrådet overtok sekretariatansvaret for HO21 juni 2015, og rådet vedtok i oktober 2015 at innkallinger og referat fra rådsmøtene fra og med dette møtet skulle publiseres på nettsiden til HO21.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 09.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.