2015

Her finner du innkallinger, referater og sakspapirer fra møter i HelseOmsorg21-rådet i 2015

Møte 01.12.2015

Godkjent referat fra HO21-rådsmøte 01.12.2015
Innkalling, sakspapirer og presentasjoner møte 01.12.2015
Innkalling og forslag til saksliste HO21-rådsmøte 01.12.2015

Møte 19.10.2015

Godkjent referat fra HO21-rådsmøte 19.10.2015
Innkalling, sakspapirer og presentasjoner møte 19.10.2015
Innkalling og forslag til saksliste HO21-rådsmøte 19.10.2015

 

 

 

Forskningsrådet overtok sekretariatansvaret for HO21 juni 2015, og rådet vedtok i oktober 2015 at innkallinger og referat fra rådsmøtene fra og med dette møtet skulle publiseres på nettsiden til HO21.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. februar 2024, 04:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.