Nytt HelseOmsorg21-råd

HelseOmsorg21-strategien skal løfte forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. I 2015 ble HelseOmsorg21-rådet for første gang oppnevnt for å følge opp tiltak i strategien, og bidra til å sikre dialog og møteplasser for de ulike aktørene. Nå er et nytt råd på plass med Sveinung Hole som leder.

Det er oppnevnt et nytt HelseOmsorg21-råd for perioden 2.1.2020 – 2.1.2024

Sammensetning av HelseOmsorg21-rådet

 • Sveinung Hole (leder) - daglig leder - Trond Mohn Stiftelse
 • Camilla Stoltenberg - direktør - Folkehelseinstituttet
 • Björn Gustafsson - Dekan medisin - NTNU
 • Gro Jamtvedt - Dekan - OsloMet-storbyuniversitetet
 • Baard Christian Schem - Fagdirektør - Helse Vest
 • Erlend Smeland - Direktør for forskning, innovasjon og utdanning - Oslo universitetssykehus HF
 • Wenche Dehli - Helse- og sosialdirektør - Kristiansand kommune
 • Kristin Weidemann Wieland - Område-direktør - KS
 • Marte Kvittum Tangen - Fastlege - Påtroppende leder i NFA
 • Kathrine Myhre - Adm.direktør. - Norway Health Tech
 • Karita Bekkemellem - Adm. direktør - Legemiddelindustriens landsforening
 • Tarje Bjørgum - Avdelingsleder - NHO, Abelia
 • Stein Olav Skrøvseth - Direktør - Nasjonalt senter for e-helse-forskning
 • Lilly Ann Elvestad - Generalsekretær - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Anne Lise Ryel - Generalsekretær - Kreftforeningen
 • Esperanza Diaz - Førsteamanuensis/forsker - UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Folkehelseinstituttet.