Årsrapporter

HelseOmsorg21-rådet ble opprettet 01.01.2015 som svar på et av tiltakene i HelseOmsorg21-strategien. HelseOmsorg21-rådets hovedoppgave er å få alle relevante aktører til å arbeide i samme retning for å oppnå målene i HelseOmsorg21-strategien, jf. mandat for HO21-rådet fra HOD. Årsrapportene gir en oversikt over rådets arbeid og aktiviteter.