Status for implementering av HelseOmsorg21-strategien - Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse

HelseOmsorg21-rådet har i dag sendt ut en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.

Informasjonen som innhentes skal inngå i HelseOmsorg21-rådets (Rådets) rapportering til Stortinget om status for aktørenes arbeid med implementering av strategien. På bakgrunn av dette håper Rådet at så mange som mulig har anledning til å svare på spørreundersøkelsen slik at Rådet kan få gitt et realistisk bilde av hvor langt aktørene er kommet i implementeringsarbeidet.

Fredag 13. mai 2016
Spørreskjemaet blir sendt til postmottak og det er tenkt ett svar per institusjon/organisasjon/interesseforening/klynge. Undersøkelsen skal besvares på ledelsesnivå. Frist for å besvare spørreundersøkelsen er fredag 13. mai 2016.

Spørsmål
Har du spørsmål til undersøkelsen eller ønsker din organisasjon å delta, send en epost til HO21-sekretariatet v/Hilde G Nielsen, epost: hgn@forskningsradet.no.

For mer informasjon om HelseOmsorg21-rådet – les her.