Innspill til strategien om persontilpasset medisin

Rådet mener at strategien bør gjøre mer enn å angi retning, oppsummere status og beskrive eksisterende innsatser. For å sikre fremgang på dette viktige området, bør strategien angi en eksplisitt ambisjon gjennom å gi tydelige prioriteringer og konkrete satsingsområder. Strategien bør også følges opp med forutsigbar finansiering for å lykkes.

HO21-rådet har store forventninger til at helsetjenesten i langt større grad enn i dag skal ta i bruk persontilpasset medisin. Utviklingen skjer i stor fart både i Norge og internasjonalt, og de fremtidige muligheter fremstår som enorme. Samtidig er det også en erkjennelse av at det norske helsevesen per i dag ikke er rigget for å umiddelbart kunne ta i bruk de muligheter som persontilpasset medisin gir. HO21-rådet er opptatt av at Regjeringen synliggjør en tydelig ambisjon om en planmessig transformasjon av de strukturer som i dag er til hinder for en slik utvikling og peker på at tjenesten i dag verken har riktig infrastruktur, kapasitet eller organisering som understøtter innføring av persontilpasset medisin på en god måte.

Les rådets innspill til strategien om persontilpasset medisin her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 09.45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.