HelseOmsorg21-rådet deltar på Arendalsuka

Rådet deltar med seminaret "Fra behandling til forebygging - smertefulle prioriteringer og krangel om regningen".

Framtidens helse- og omsorgstjenester er ikke bærekraftig om vi fortsetter å gjøre ting på samme måte som i dag.

Vi vet at tidlig innsats for barn og unge voksne er noe av det viktigste vi kan prioritere for å hindre uhelse og utenforskap. God helse fremmes først og fremst utenfor helsesystemet og i andre sektorer. Utdanning, skoler, arbeidsplasser, barnehager, kulturtilbud, transport, mattilbud, levekår og sosiale forhold er alle faktorer som er viktige for folkehelsen og derfor også for en bærekraftig helsetjeneste.

Vi vet at det kreves sektorovergripende kompetanse om vi skal få til god og målrettet forebygging. Alle er enige i at forskning på forebygging og det brede folkehelsearbeidet må prioriteres, men hvem tar ansvaret for helheten og betaler for at kunnskapsbaserte tiltak kan gjennomføres? Dette er en politisk og samfunnsøkonomisk nøtt, fordi løsningen består i å unngå en kostnad i fremtiden når kostnaden for tidlig innsats og forebygging kommer nå.

 • Hvordan skal vi som samfunn jobbe i takt med forebygging av uhelse og utenforskap?
 • Hvordan skal vi få til det nødvendig tverrsektorielle samspillet?
 • Hvordan kan helsesektoren jobbe sammen med andre sektorer, som f.eks. NAV?
 • Hvordan skal de forskjellige nivåene i helsetjenesten jobbe sammen?
 • Hvem betaler regningen og hvordan få en sektor til å betale for tiltak hvor gevinsten høstes i en annen sektor, av andre aktører og langt inn i fremtiden?

Medvirkende

 • Camilla Stoltenberg, Direktør, Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør, NAV
 • Nina Mevold, Adm. direktør, Sykehuset Sørlandet
 • Vegard Nilsen, Direktør for folkehelse, Agder Fylkeskommune
 • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arbeids-og sosialkomiteen
 • Lene Conradi, Ordfører, Asker kommune

Panelsamtalen ledes av HelseOmsorg21-rådets leder Per Morten Sandset.

Tid og sted

Onsdag 17. august kl 15-16, Bankgården

Les om arrangementet på Arendalsukas hjemmesider

 

Rådet deltar også på seminar om helsenæringen

HelseOmsorg21-rådet er også deltager på seminaret "Fra forskning til produksjon - Norge et hjem for helsenæringen", hvor LMI, Oslo Science city, Veksthuset for livsvitenskap, UiO, Innovasjon Norge er arrangører. Rådets leder Per Morten Sandset deltar i debatten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 05.43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.