HelseOmsorg21-konferansen 2022 - fremtidens helsetjeneste

HelseOmsorg21-rådet arrangerer konferanse om fremtidens helsetjeneste, 31. oktober 2022. Arrangementet er både fysisk og digitalt. Mer informasjon og påmelding kommer etter sommerferien.  

Perspektivmeldingen som ble lagt frem i 2021 tydeliggjør mange av utfordringene samfunnet står overfor de neste tiårene. Framskrivninger viser at gapet mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet i helsetjenesten vil fortsette å øke. Befolkningens helsebehov vil fremover bli større enn det helsetjenesten kan dekke. Behovet for å omstille og utvikle de offentlige tjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning er stort.  

Måten vi tenker på helse og hvordan vi yter helsetjenester er i rask endring. Hvilken retning vi skal ta er avhengig av hvilken verden og hva slags samfunn vi ønsker å skape. Kan vi skape et samfunn som fremmer helse, som også gir økt livskvalitet for den enkelte og som sikrer bærekraft i helsetjenesten?  

HelseOmsorg21-rådet ønsker med denne konferansen å bidra til økt forståelse for behovet for endring og omstilling, medvirke til å styrke kunnskapen om hva en bærekraftig helsetjeneste er, og peke på hva som vi sammen må gjøre for å få det til. 

Programmet er under utarbeidelse, men under er noen av temaene vi skal innom i løpet av dagen. 

Program 

  • Fremtidens helse - utfordringer og muligheter  
  • Hva er politikernes løsninger - nasjonalt og lokalt? 
  • Hvordan redusere ulikhet i helse, øke befolkningens helsekompetanse og sørge for at alle er med? 
  • Hvordan kan dagens utdanning og profesjoner tilpasses fremtidens behov? 
  • Hvordan kan teknologi og digitalisering bidra til fremtidens helsetjenester? 
  • Samhandling for bærekraftig helsetjeneste. Hva trengs for å få til sammenhengende og helhetlige helsetjenester? 

 Praktisk informasjon: 

  • Konferansen er hybrid og gjennomføres fysisk i Forskningsrådets lokaler på Lysaker og digitalt 
  • Gratis 
  • Påmelding åpner etter sommeren. 

Spørsmål rettes til Hege Strand Mikkelsen hsmi@forskningsradet.no 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. august 2022, 07.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.