Kronikk: Forskning i kommunene gir bedre helse og velferd

Mer helseforskning i kommunene fører til bedre og billigere helsetjenester.

Kommunene er sentrale i folkehelsearbeidet. Forskning i, med og for kommunene, må til for å få helse- og velferdstjenester som virker og som befolkningen trenger. Fortsatt er det for stor variasjon og viktige mangler.

Med gode strukturer for forsknings- og innovasjonsarbeid kan kommunene bidra mer til bærekraften i den samlede helsetjenesten.

Les hele kronikken i Dagens Medisin