Større vekt på næringslivet i nytt HelseOmsorg21-råd

Regjeringen har store forventninger til det nye HelseOmsorg21-rådet, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen da hun møtte det nye rådet på tirsdag. Dette er faktisk den eneste nasjonale arenaen der alle sektorer som jobber med helse og omsorgsforskning og -innovasjon møtes, sa Erlandsen. – Hvis vi skal lykkes, så må vi jobbe på tvers.

Ambisjonene fra det forrige HelseOmsorg21-rådet ligger uendret. Rådet skal jobbe for god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og verdiskapning.

Fra og med nyttår ble rådet slanket, fra å ligge på rundt 30 til nå å ha 16 medlemmer. Erlandsen sa hun håpet det vil kunne gjøre samtalene i rådet enda mer dynamiske og kreative. Det nye rådet har også fått tyngre representasjon fra næringslivet, noe som er et uttrykk for hvor viktig samarbeidet mellom helsetjenester, forsknings- og innovasjonsmiljøer og næringslivet vil være framover.

– Det er en klar forventing fra oss at dere skal være en strategisk arena for dialog mellom næringslivet og helsetjenesten, sa Erlandsen.

Eldrebølgen

– Det aller viktigste er kanskje at folk forstår behovet for endringer, sa Erlandsen. Hun oppfordret rådet til å være offensive og tydelige når de jobber for å finne løsninger og når tar del i den offentlige debatten.

– Vi ønsker at dere tar tak i de vanskelige sakene, og er pådrivere for utvikling, sa Erlandsen – Dere må ikke balansere ut i det grå. Hvis dere gjør det, da har vi ikke noen bruk for dere.

Det var en klar oppfordring som den nye lederen av rådet, Sveinung Hole, syntes å sette pris på. – Vi ønsker å gå inn i de vanskelige sakene. Vi vil finne tiltak som virkelig har effekt på de store utfordringene, sa Hole, og trakk fram endringer i demografi, økonomisk bærekraft, teknologi, trusler mot miljø og klima, som står opp mot forventninger, evne og vilje som eksempler.

– Vi kommer til å få flere eldre som vil trenge helse- og omsorgstjenester og færre arbeidstagere som kan understøtte dem. For å løse disse utfordringene må vi tenke nytt. Vi må tenke på tvers av sektorer i Norge og vi må tenke internasjonalt, sa Hole

– Min viktigste oppgave vil være å sørge for at rådet beskjeftiger oss med problemstillinger som faktisk kan ha en stor påvirkning, sa Hole

Forskningsrådet

– Det er svært positivt at HelseOmsorg21-arbeidet nå videreføres, sa John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, som har sekretariatet for strategien.

Røttingen ledet selv strategigruppen som utarbeidet HelseOmsorg21-strategien og var leder for rådet fra 2013 til 2016.

– Vi kom langt i å skape tillitt og felles plattform for aktørene i første fase, og det er nå helt riktig å spisse rådet for å gjøre det enda mer slagkraftig, sa Røttingen.

Dette er det nye rådet:

Gruppebilde med medlemmene i det nye HO21-rådet
Baard Christian Schem og Esperanza Diaz var ikke tilstede når bildet ble tatt. Foto: Thomas Keilman
 • Sveinung Hole (leder), Trond Mohn Stiftelsen, Bergen
 • Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet, Oslo
 • Bjørn Gustafsson, NTNU, Trondheim
 • Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo
 • Baard Christian Schem, Helse Vest, Vest
 • Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo
 • Wenche Dehli, Kristiansand kommune, Kristiansand
 • Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Kathrine Myhre, Norway HealthTech, Oslo
 • Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien (LMI), Oslo
 • Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø
 • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Anne Lise Ryel, Kreftforeningen, Oslo
 • Esperanza Diaz, Folkehelseinstituttet og UiB, Bergen