Rapport om kommunalt kunnskapsløft godt mottatt av helseministeren

Denne uken leverte Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) sluttrapporten sin til helseminister Bent Høie og folkehelseminister Åse Michaelsen. Den ble tatt godt i mot av politikerne.

Nina Mevold, Bent Høie, Gunn Marit Helgesen, Åse Michaelsen og Camilla Stoltenberg gleder seg til å samarbeide om å styrke forskningen i kommunene.

10. april 2019 overrakte Nina Mevold anbefalingene fra KSF for å styrke kunnskapen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet.

Rapporten foreslår ny struktur og finansieringsmodell for forskning i kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Les rapporten selv her.

Helseministeren var meget fornøyd med rapporten.

– Vi er helt enige i behovet for mer forskning i kommunene og mener det er viktig at kommunene eier disse problemstillingene selv. Derfor er det fint med KS sitt engasjement og en rapport som allerede er så godt forankret. Vi er helt enige at vi må få til en endring i skeivheten i finansiering mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og vil se på hvordan vi skal følge opp dette sammen.

Anbefalingene ble også meget godt mottatt av eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

– For meg er det en del brikker som faller på plass med denne rapporten. Vi har jo jobbet lenge med å finne ut hva vi kan gjøre i kommunene for å lykkes. Jeg gleder meg til å lese rapporten og å se hvordan vi kan jobbe med den.

Leder for HelseOmsorg 21-rådet Camilla Stoltenberg og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen var også til stede under tildelingen og begge ser frem til å jobbe videre med implementering av anbefalingene i rapporten.

– Et kunnskapsløft i kommunene har vært en av de viktigste prioriteringene til HO21-rådet og nå er vi kommet et stort skritt på veien. Vi kommer til å følge dette arbeidet tett i tiden fremover, sier Stoltenberg.

Vi inviterer til debatt om KSF-rapporten og kommunehelsetjenestens fremtid på Forskningsrådets helsekonferanse 22. mai. Meld deg på her!

Les også mer om innholdet i selve rapporten her.