Ressursgruppe for næringsutvikling i HelseOmsorg21-rådet

Innspill til stortingsmelding om helsenæringen

I henhold til ressursgruppens mandat har de nå levert sitt bidrag til HO21-rådet i forbindelse med dets innspill til den kommende stortingsmeldingen om helsenæringen.

Les ressursgruppens leveranse i PDF-format.

Les inspillet sendt til Nærings- og fiskeridepartementet i PDF-format her

HelseOmsorg21-rådet vedtok i møte 14.9.2017 (04/17 at HO21s innsats for helsenæring skal styrkes i kommende periode. HO21-rådet vedtok at det skulle gjøres ved å

 • nedsette en støtte-ressursgruppe med ekstern deltagelse for å bidra til HO21-rådets innspill til St.meld om helsenæringe
 • nedsette en mindre intern arbeidsgruppe for at HO21-rådet innsats for helsenæring adresseres og utnyttes innenfor de rammer som pt rådet har

Oppnevnte i ressursgruppen og dens mandat

HO21-rådet har oppnevnt følgende personer til Ressursgruppen for næringsutvikling i HO21-rådet

 • prorektor for nyskaping Toril Hernes, NTNU (leder av ressursgruppen)
 • divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik, Norges forskningsråd
 • generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen
 • daglig leder Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster
 • administrerende direktør Asbjørn Lilletun, Norinnova Technology Transfer
 • gründer og investor Eirik Næss-Ulseth
 • designer Heidi Dolven, Halogen
 • Head of Nordics & Baltics Ingeborg R. Borgheim, Takeda
 • CEO Leif-Rune Skymoen, Curida
 • direktør offentlig sektor Lena Lundgren, Microsoft Norge        
 • leder Marthe Hammer, Helse Bergen Haukeland universitetssykehus
 • direktør Mona Skaret, Privat og Offentlig Innovasjon, Innovasjon Norge
 • seniorrådgiver Monica Larsen, LMI
 • styreleder Tom Pike
 • administrerende direktør Tor Arne Viksjø, DIPS
 • rådmann Trude Andresen, Øvre Eiker kommune

Ressursgruppen vil bestå av inntil 17 personer inkludert leder og er oppnevnt for perioden 1.1 - 31.12.2018.

Mandatet til ressursgruppen er å bidra med innspill som HO21-rådet kan bruke som grunnlag for sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen.

Arbeidsgruppen i HO21-rådet

Den interne arbeidsgruppen i HO21-rådet ledes av divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet) med bidrag fra Innovasjon Norge. Innspillene fra ressursgruppen og arbeidet til arbeidsgruppen skal samlet danne grunnlaget for HO21-rådets innspill.

Ressursgruppens arbeid er nå avsluttet(30.04.2018).