Møte om helseforskning

HelseOmsorg21-rådet inviterte 14.9.2018 norske stiftelser, frivillige organisasjoner, de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd til møte om helseforskning.