Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Satsingsområdet Kunnskapsløft for kommunene er et av de fem områdene som ble løftet frem i HO21-strategien. Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble vedtatt opprettet på rådsmøtet 28. mars 2017. KSF etableres i første omgang for interimperioden 1. august 2017 – 31. desember 2018 og skal i denne perioden rapportere til HO21-rådet. Den videre organiseringen og virketiden av KSF fra 1.1.2019 avklares høsten 2018. Leder av KSF vil være kommunaldirektør Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune, Nina Mevold. KSF vil bestå av 13 personer (inkludert leder), inntil ni observatører.  KSF sekretariat og KSF arbeidsutvalg ivaretas av KS.

HelseOmsorg21-rådet har oppnevnt følgende leder og medlemmer til KSF for perioden 1.8.2017-31.12.2018.
 
​Les deres mandat her.

 • Nina Mevold - Kommunaldirektør helse/omsorg - Bergen kommune - Leder
 • Åse Laila Snåre - Avdelingsdirektør helse og velferd - KS - Nestleder
 • Astrid Eidsvik - Rådmann - Ålesund kommune - Medlem
 • Kenneth Johansen - Kommuneoverlege - Alta kommune - Medlem
 • Erik Kjelstadli - Rådmann - Bærum kommune - Medlem
 • Hans Petter Torvik - Kommuneoverlege - Sandnes kommune - Medlem
 • Marta Ebbing - Fagdirektør - FHI - Medlem
 • Geir Liavåg Strand - Fylkesleder - FFO Sogn og Fjordane - Medlem
 • Marit Kirkevold - Professor - UiO - Medlem
 • Tone Alm Andreassen - Professor, forskningsleder - HiOA - Medlem
 • Nina Emaus - Professor/instituttleder - UiT - Medlem
 • Björn Gustafsson - Dekan medisin - NTNU - Medlem
 • Jørund Straand - Professor - UiO - Medlem

HelseOmsorg21-rådet har oppnevnt følgende observatører til KSF for perioden 1.8.2017-31.12.2018. 

 • Randi Eidsmo Reinertsen - Forskningsdirektør helse og velferd - SINTEF, representerer instituttsektoren - Observatør
 • Lasse Frantzen - Seniorrådgiver - Helsedirektoratet - Observatør
 • Irene Olaussen - Seniorrådgiver - Direktoratet for e-helse - Observatør
 • Siv Svardal - Seniorrådgiver - HOD, Kommunehelsetjenesteavdeling - Observatør
 • Lena Engfeldt - Seniorrådgiver -Kunnskapsdepartementet - Observatør
 • Jens Kristian Jebsen - Seniorrådgiver - Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Observatør
 • Flemming Hegerstrøm - Administrerende direktør - Hospital IT, representerer Abelia - Observatør
 • Jannikke Ludt - Avdelingsdirektør - Forskningsrådet - Observatør
 • Marthe Hammer - fagsenterleder - Haukeland universitetssykehus - Observatør