HO21 spørreundersøkelse

HO21 spørreundersøkelse gjennomført i perioden 2016 - 2018

HO21 spørreundersøkelse 2018 (prosjektperiode 3.4.-10.5.2018)

Les nyhetssaken her.

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2018

HO21 spørreundersøkelse 2017 (prosjektperiode 30.3.-13.5.2017)

Les nyhetssaken her.

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2017

HO21 spørreundersøkelse 2016 (prosjektperiode 1.4. – 13.5.2016)

Les nyhetssaken her.

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2016