HelseOmsorg21- scenarieprosjekt

HelseOmsorg21 er en av ni 21-prosesser på ulike samfunnsområder. Teknologirådet og Forskningsrådet publiserte i 2014 en analyse av 21-prosessene som konkluderte med at de har lykkes godt med å forankre strategiene og skape tillit, men at de beskriver en «forlenget nåtid» og er svake når det gjelder å tenke alternative utviklingsløp. Dette gjelder også HelseOmsorg 21. Teknologirådet skal derfor i samarbeid med HelseOmsorg21-rådet utarbeide scenarier for helse og omsorg.Scenarieprosjektet har som mål å utvikle norsk fremtidstenkning innen helse og omsorgsfeltet. Fremtidstekning vil bidra til å identifisere barrierer på veien mot målene og virkemidler for hvordan legge til rette for samfunnsansvarlig teknologiutvikling og innovasjon. Teknologirådet er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet gjennomføres i 2016.

HO21-scenarioprosjekt er ferdigstilt.
Her kan du lese sluttrapporten fra prosjektet.

Se gjerne også nyheten på Teknologirådet sine nettsider; "Disse rådene fikk vi om helsetjenestene i 2030"

For mer informasjon om scenarieprosjektet, les Teknologirådets artikkel om "Scenarier for helse og omsorg i 2030"