En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem

HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren.

Våren 2018 ble arbeidet med å analysere dagens situasjon og gi anbefalinger for fremtiden satt i gang. Etter at oppraget hadde vært ute på anbud skrev Forskningsrådet kontrakt med Damvad for gjennomføringen av prosjektet En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem.
Prosjektperioden var 10.4.2018 - 28.2.2019

For mer informasjon, les nyhetssaken her.

Prosess
Damvad Analytics gjennomførte bla. to workshoper og rundt 70 telefonintervjuer for å innhente data til prosjektet.

Første workshop ble gjennomført 19.06.2018.
Les rapporten fra workshopen her.

Andre workshop ble gjennomført 06.11.2018
Les rapporten fra workshoppen her.

Rapport
Rapporten Research and Innovation for Better Health. Towards a more coherent and effective health research and innovation system (Damvad Analytics 2019) ble overlevert HelseOmsorg21-rådet 28.2.2019.
Rapporten ble behandlet i rådsmøter 23.5.2019.

Her kan du laste ned og lese rapporten.