Damvad Analytics har på oppdrag fra HelseOmsorg21-rådet gjennomført prosjektet En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem. 


I september 2018 inviterte HelseOmsorg21-rådet norske stiftelser, frivillige organisasjoner, de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet og Norges forskningsråd til møte om helseforskning. 

HelseOmsorg21-rådet har vedtatt at HO21s innsats for helsenæring skal styrkes i kommende periode. 

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
(interimperiode 1.8.2017 – 31.12.2018)

HO21 utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet 
(prosjektperiode 1.1. - 7.6.2017)

HO21 spørreundersøkelse 
2018, 2017 og 2016

Sammen med en ekspertgruppe har Teknologirådet utviklet tre scenarioer som på ulike måter gir bilder av hvordan innbyggere, næringsliv og offentlig sektor kan møte helseutfordringene i 2030.

På oppdrag fra HelseOmsorg21-rådet har Forskningsrådet utviklet et helhetlig monitoreringssystem, HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor), som skal gi løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innen helse og omsorg.