Rådets strategiske områder i handlingsplanen

1

Kunnskapsløft for kommunene

2

Kliniske studier som en integrert del av helsetjenesten

3

Bærekraft i helsetjenesten

4

Hjemmemarked, næringsutvikling og innovative offentlige anskaffelser

5

Teknologi og digitalisering

Logo HO21-monitor

HelseOmsorg21-monitor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. januar 2022, 19.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.